Składy Zespołów

Kierownicy studiów:
• dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ – kierunek lekarski
• prof. dr hab. Jolanta Pytko – Polańczyk – kierunek lekarsko-dentystyczny
• dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ – kierunek dietetyka
• prof. dr hab. Tomasz Mach – studia doktoranckie
• dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ – studia doktoranckie w języku angielskim

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UJ CM:
• dr hab. Jakub Kenig – Pełnomocnik Dziekana ds. jakości Kształcenia jako Przewodniczący
• dr hab. Agnieszka Pac – Vice Przewodnicząca, Pełnomocnik Wydziałowy ds. Ewaluacji jakości systemu kształcenia
• dr Elżbieta Sochacka-Tatara – Pełnomocnik Wydziałowy ds. Ewaluacji jakości systemu kształcenia
• dr Michał Nowakowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich
• dr inż. Andrzej Kononowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich
• dr hab. Michał Pędziwiatr – przedstawiciel nauczycieli akademickich
• dr hab. Piotr Major – przedstawiciel nauczycieli akademickich
• dr Jerzy Mituś – przedstawiciel nauczycieli akademickich
• dr Michał Romaniszyn – przedstawiciel nauczycieli akademickich
• dr Mirosława Püsküllüoglu – przedstawiciel nauczycieli akademickich
• dr Anna Lasek – przedstawiciel nauczycieli akademickich
• lek. Aleksander Siniarski – przedstawiciel doktorantów
• Krzysztof Wykrętowicz – przedstawiciel studentów
• Michał Słota – przedstawiciel studentów
• Mateusz Niemczyk – przedstawiciel studentów
• Anna Rudzińska – przedstawiciel studentów
• Angelika Trybulska – przedstawiciel studentów
• mgr Anna Groń- przedstawiciel administracji
• mgr Karolina Odrzywołek – przedstawiciel administracji
• mgr Magdalena Stępniak – przedstawiciel administracji

Zespoły do przeprowadzania rocznych i okresowych przeglądów programu kształcenia Wydziału Lekarskiego UJ CM:
Zespół na kierunku lekarskim:
• dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ – Kierownik studiów na kierunku lekarskim jako Przewodniczący
• prof. dr hab. Grażyna Bochenek
• prof. dr hab. Maciej Siedlar
• dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
• prof. dr hab. Piotr Ceranowicz
• dr Paweł Franczuk
• Studenci: Krzysztof Wykrętowicz
• Przedstawiciel pracodawców: Dr Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Zespół na kierunku lekarsko-dentystycznym:
• prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – Kierownik studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jako Przewodniczący
• dr hab. Tomasz Kaczmarzyk, prof. UJ
• dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec
• dr Adam Ignacak
• dr Iwona Kołodziej
• Student: Ewa Kusiba
• Przedstawiciel pracodawców: lek. med. lek. stom. Anna Maciąg – Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie
Zespół na kierunku dietetyka:
• dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof UJ – Kierownik studiów na kierunku dietetyka jako Przewodnicząca
• prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
• prof. dr hab. Tomasz Klupa
• dr Iwona Brzozowska
• Studentka: Monika Selimi-Sokołowska
• Przedstawiciel pracodawców: Dr Stefan Bednarz – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Stała Komisja Wydziałowa ds. Nauczania na Wydziale Lekarskim:
• dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ – przewodniczący
• prof. dr hab. Grażyna Bochenek
• dr hab. Monika Bociąga-Jasik
• prof. dr hab. Piotr Ceranowicz
• prof. dr hab. Dominika Dudek
• dr hab. Robert Jach, prof. UJ
• dr hab. Jakub Kenig
• dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
• prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala
• prof. dr hab. Bartłomiej Loster
• dr hab. Krzysztof Okoń, prof. UJ
• prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
• dr hab. Antoni Szczepanik
• dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ
• dr Michał Nowakowski
• dr hab. Agnieszka Pac
• dr hab. Michał Pędziwiatr
• prof. dr hab. Krystyna Sztefko
• prof. dr hab. Jerzy Walocha
• prof. dr hab. Maria Wróbel
• dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec
• Student Klaudiusz Bolt
• Student Anna Rudzińska
• Student Krzysztof Wykrętowicz
• Student Kamil Krynicki
• Student Angelika Trybulska

Rada Programowa Studiów Doktoranckich WL UJ CM:
• prof. dr hab. Tomasz Mach – przewodniczący rady
• prof. dr hab. Grażyna Bochenek – członek rady
• prof. dr hab. Tomasz Klupa – członek rady
• dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik, prof. UJ – członek rady
• prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala – członek rady
• dr hab. Aleksander Konturek, prof. UJ – członek rady
• dr hab. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ – członek rady
• lek. Gabriela Rusin – przedstawiciel doktorantów (medycyna)
• lek. dent. Aleksandra Szantyr – przedstawiciel doktorantów (stomatologia)
• mgr inż. Dagmara Wójcik – przedstawiciel doktorantów (biologia medyczna)
• mgr Agnieszka Magiera – przedstawiciel doktorantów (nauki o zdrowiu)

Rada programowa ds. 3-letnich studiów doktoranckich „International PhD studies in medical sciences”
• dr hab. Krzysztof Gil, prof.UJ – przewodniczący rady
• prof. dr hab. Tomasz Brzozowski – członek rady
• prof. dr hab. Tomasz Mach – członek rady
• prof.dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk – członek rady
• prof. dr hab. Marek Sanak – członek rady
• prof. dr hab. Jerzy Walocha – członek rady
• lek. Michael Kozlowski – przedstawiciel doktorantów

Kontakt mailowy z Zespołem: jakoscwl@cm-uj.krakow.pl